GGZ staat voor geestelijke gezondheidszorg. De geestelijke gezondheidszorg heeft als doel om psychische aandoeningen te voorkomen, behandelen en te genezen. Sinds 2015 is de GGZ opgedeeld in de huisartsenzorg + huisartspraktijkondersteuner GGZ (POH GGZ), de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) en de Gespecialiseerde GGZ (G-GGZ/S-GGZ).

POH GGZ

Een praktijk ondersteuner huisarts ggz (POH GGZ) werkt nauw samen met een huisarts. Een praktijkondersteuner verricht diagnostiek, voert (lichte) interventies uit en adviseert, indien nodig, waar mensen naartoe verwezen kunnen worden: bijvoorbeeld naar de Generalistische Basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ.

Generalistische Basis GGZ

Wanneer je lichte, matige of stabiele psychische problematiek hebt, word je door de huisarts doorverwezen naar de Generalistische Basis GGZ.

Gespecialiseerde GGZ

Wanneer je ernstige of complexe psychische problemen hebt, word je door de huisarts doorverwezen naar de Specialistische GGZ.

Klachten

U kunt bij Vitaal GGZ terecht met o.a. de volgende klachten:

 • Angst en paniekklachten
 • Fobieën
 • Trauma, verwerkingsproblematiek
 • Depressie
 • Last van dwanghandelingen
 • Piekeren en slecht slapen
 • Schuldgevoelens, laag zelfbeeld, somberheid
 • Lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke medische verklaring is gevonden
 • Stressklachten
 • Problemen met werk of studie
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Stoornissen in de impulsbeheersing
 • Verslaving
 • Eetproblematiek
 • Relatieproblemen
 • Autisme Spectrum Stoornis
 • ADHD

Het beslissingschema waarmee is te bepalen welk type GGZ van toepassing is.
Bron: ZIO