"Ergernissen, meningsverschillen en ruzies zijn geen teken dat de liefde over is. Ze geven slechts aan, dat je elkaar beter leert kennen en dus oog krijgt voor verschillen die je aanvankelijk met de mantel der verliefdheid bedekte. Paren moeten iets bedenken om die verschillen te overbruggen zonder elkaar of zichzelf te verliezen. Je zou dat liefde kunnen noemen, maar dan liefde als gevolg van het aardig en respectvol met elkaar omgaan, niet als vanzelfsprekende oorzaak daarvan."
(Annette Heffels, Praten met je partner voor liefde kun je kiezen, Het spectrum, 2002)

Tevreden zijn in de relatie is niet hetzelfde als helemaal geen problemen hebben met je partner. Belangrijker dan het wel of niet hebben van problemen is de manier van omgaan met problemen. Tijdens de bijeenkomsten gaan we bespreken en oefenen hoe je beter met elkaar kunt praten en hoe je beiden eraan kunt bijdragen de spanningen en negatieve gevoelens in de relatie op een zo laag mogelijk niveau te houden. Daarnaast ga je de positieve en sterke kanten van de relatie verder uitbouwen. Het is de bedoeling dat je daarmee voor jullie beiden een bevredigende manier van leven vindt.

De belangrijkste zaken rond de werkwijze vatten we hier samen:

  • Het eigenlijke werk doe je, tijdens deze therapie, zelf en met elkaar. Positieve veranderingen en het oplossen van problemen in de relatie gaan niet vanzelf; daar is tijd, inzicht en vooral oefening voor nodig. De therapeut gaat de problemen niet oplossen. De therapeut reikt methoden aan om in de toekomst eigen en gezamenlijke problemen aan te pakken.
  • Veranderingen ten goede hangen dus af van je eigen inspanning en inzet. Het grootste deel van de behandeling vindt dan ook thuis plaats. Veel oefenen is de beste en misschien wel enige manier om nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden eigen te maken en ongewenste patronen in de omgang met elkaar te doorbreken. Het is dus heel belangrijk het werken aan de relatie de hoogste prioriteit te geven.
  • Veel paren hebben al van alles geprobeerd, vaak met teleurstellende resultaten. Het is begrijpelijk dat er dan gevoelens van onmacht en hopeloosheid naar boven kunnen komen. Bijvoorbeeld: het heeft toch geen zin of ik hou niet meer van hem/haar. Om de therapie een eerlijke kans te geven is het belangrijk dergelijke gevoelens voorlopig, in ieder geval voor de duur van de therapie, opzij te zetten.
  • In de behandeling proberen we niet een echtscheiding tegen te gaan of juist te stimuleren. De therapeut probeert je te leren op een andere, opbouwende manier, met elkaar om te gaan. Of je na de sessies de vaardigheden blijft gebruiken bepaal je zelf. De nieuwe vaardigheden kan je gebruiken om op een bevredigende wijze samen verder te gaan of juist uit elkaar te gaan maar dat bepalen jullie zelf!
  • De therapie heeft de beste kans van slagen wanneer er tussen jullie volstrekte openheid bestaat. Als je de gesprekken beschouwd als een eerlijke poging tot verandering dan is er geen plaats voor geheimen.

Wachttijden per locatie

Afhankelijk van uw klachten is de minimale wachttijd tussen aanmelding en intake zoals hieronder.
De wachttijd tussen intake en behandeling is +/- 4 weken. Er is geen verschil tussen diagnosegroepen.

Nijkerk

0
GBGGZ
0
SGGZ

Lunteren

0
GBGGZ
0
SGGZ

Zeewolde

0
GBGGZ
0
SGGZ

Wachttijden bijgewerkt per 9 juni 2024.

Bel mij s.v.p.

Nieuwe aanmelding? Klik hier.

De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.