Voortgang meten

ROM staat voor Routine Outcome Monitoring en biedt je de mogelijkheid om de voortgang van je behandeling te volgen. Zowel aan het begin als aan het eind van de behandeling wordt de Symptom-Questionnaire 48 (OQ-48) afgenomen. Regelmatig wordt dit ook tussentijds gedaan. De OQ-48 is een vragenlijst die klachten en het functioneren van mensen meet.

Hoe het werkt

Je kunt de vragenlijst thuis of bij Vitaal GGZ op de computer invullen. Hier krijg je een uitnodiging voor. De vragenlijst is bij elke meting hetzelfde om goed verandering te kunnen meten. De behandelaar bespreekt de resultaten met je elke keer nadat je de vragenlijst hebt ingevuld.

Zorgverzekeraar

Zorgverzekeraars vragen om het aanleveren van gegevens over het effect van de behandeling aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG). Er is veel onduidelijkheid over deze database van de SBG en de privacy. We hebben besloten deze gegevens tot nader order niet meer aan te leveren en te wachten tot er meer duidelijkheid is over de rechtmatigheid hiervan. De gegevens worden overigens nog wel verzameld en altijd anoniem (versleuteld) opgeslagen bij Infinitecare voor het geval de verplichting van aanlevering ingesteld wordt. Infinitecare voldoet aan alle Europese normen rond privacy wetgeving.

Wachttijden per locatie

Afhankelijk van uw klachten is de minimale wachttijd tussen aanmelding en intake zoals hieronder.
De wachttijd tussen intake en behandeling is +/- 4 weken. Er is geen verschil tussen diagnosegroepen.

Nijkerk

0
GBGGZ
0
SGGZ

Lunteren

0
GBGGZ
0
SGGZ

Zeewolde

0
GBGGZ
0
SGGZ

Wachttijden bijgewerkt per 9 juni 2024.

Bel mij s.v.p.

Nieuwe aanmelding? Klik hier.

De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.