Wat is ACT.

"Acceptance and Commitment Therapie" (ACT) is een vorm van cognitieve gedragstherapie die wetenschappelijk bewezen effectief is bij veel verschillende vormen van problematiek (zoals somberheid, eetproblemen, stress, angst of chronische pijn/vermoeidheid) maar ook om in meer algemene zin je mentale welzijn te verbeteren. Binnen ACT wordt ervanuit gegaan dat het onvermijdelijk is dat je in je leven moeilijke zaken tegenkomt die je verhinderen om de dingen te doen die je eigenlijk écht waardenvol vindt. ACT richt zich erop weer te leven volgens je waarden, door anders om te gaan met je problemen. Er wordt toegewerkt naar het meer leren accepteren (actief toelaten) dat pijnlijke zaken bij het leven horen; hierdoor komt er aandacht en ruimte vrij die besteed kan worden aan wat je belangrijk en waardevol vindt in je leven.

Individueel of in een groep?

ACT kan individueel aangeboden worden, maar binnen Vitaal GGZ bieden wij dit ook in een groepsvorm aan. De meerwaarde van ACT in een groep is dat er gezamenlijk geoefend kan worden maar ook dat je van elkaars ervaringen kunt leren. Bovendien is het vaak heel helpend om te kunnen ervaren dat je niet de enige bent die tegen obstakels aanloopt. Hier staat tegenover dat als je ACT individueel volgt er wat langer (of juist korter) bij specifieke thema’s stil kan worden gestaan op basis van wat voor jou het belangrijkst is. In overleg met je behandelaar kan er overigens ook voor gekozen worden om de groepsbehandeling naast een individueel traject te laten lopen.

Hoe ziet de behandeling eruit?

ACT is geen 'praat therapie'. Binnen ACT wordt er namelijk vanuit gegaan dat je beter kunt ervaren wat werkt, dan bespreken wat werkt. Er zullen veel concrete oefeningen uitgevoerd worden en er wordt vaak gebruik gemaakt van metaforen om belangrijke zaken uit te leggen.

Globaal wordt er in de ACT behandeling aan 6 thema’s gewerkt, waarbij het doel is dat je ‘psychologische flexibiliteit’ vergroot wordt. Dat wil zeggen dat vaardigheden worden aangeleerd om flexibeler met jezelf en zowel interne- als externe ervaringen om te gaan.

De 6 thema’s waar mee gewerkt zal worden, zijn:

  1. Acceptatie. Er heerst een groot taboe op dit woord en het roept vaak direct weerstand op. Daarom is het belangrijk om goed helder te krijgen wat er wordt bedoeld. Binnen de ACT betekent acceptatie dat je leert om het gevecht met je innerlijke ervaringen los te laten en te accepteren wat je denkt, voelt en ervaart. Het gaat dus niet om het accepteren van het grotere geheel zoals situaties of gebeurtenissen maar om te accepteren in het moment.

  2. Defusie betekent dat je leert los te komen van je gedachten, beelden en herinneringen. Je leert je gedachten te observeren in plaats van te beschouwen als de absolute waarheid zoals bij fusie het geval is. Je ziet je gedachten voor niet meer dan wat ze zijn, namelijk gedachten.

  3. Contact met het hier en nu betekent dat je je aandacht flexibel kunt brengen naar dit moment. In andere woorden, je bent je bewust van wat er hier en nu gebeurt en kunt je aandacht vernauwen, verbreden, verschuiven en vasthouden.

  4. Zelf als context is een technische term die verwijst naar het deel van ons verstand dat opmerkt wat je denkt, voelt, ervaart en doet. Er wordt gewerkt aan het meer waarnemen van al dit soort ervaringen zonder dat je jezelf hiermee identificeert. Zo kunnen we steeds wat flexibeler omgaan met ons zelf(beeld).

  5. Waarden zijn de zaken die écht belangrijk zijn voor jou. Dit is persoonlijk en kan niet goed of fout zijn. Waarden zijn niet hetzelfde als gedrag; je kunt het zien als de verf waarmee je gedrag wordt gekleurd. Waarden verschillen van normen, deugden en moralen: die geven aan welk gedrag goed of fout is en worden vaak van buitenaf opgelegd.

  6. Toegewijd handelen is het handelen in overeenstemming met je waarden en het op een andere manier omgaan met de obstakels die je op weg daarnaartoe zult tegenkomen. Je leven wordt hiermee Waardevoller en je zult er meer voldoening uit krijgen.
Aantal bijeenkomsten: 10 bijeenkomsten van 120 minuten (inclusief pauze)
Grootte van de groep: minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers
Aantal therapeuten: 2
Locatie: Nijkerk, oranjelaan 83-85
Tijdsbesteding: 120 minuten per bijeenkomst + dagelijks ± 15 minuten thuis oefenen
Aanmelding: Receptie (voor behandelaren: mailen naar de trainers)
Planning in de tijd: De sessies worden gepland op vrijdagen van 13:30 tot 15:30 uur.
Voor startdatums: vraag na bij receptie of bij je behandelaar.

Wachttijden per locatie

Afhankelijk van uw klachten is de minimale wachttijd tussen aanmelding en intake zoals hieronder.
De wachttijd tussen intake en behandeling is +/- 4 weken. Er is geen verschil tussen diagnosegroepen.

Nijkerk

0
GBGGZ
0
SGGZ

Lunteren

0
GBGGZ
0
SGGZ

Zeewolde

0
GBGGZ
0
SGGZ

Wachttijden bijgewerkt per 9 juni 2024.

Bel mij s.v.p.

Nieuwe aanmelding? Klik hier.

De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.