Wat is MOG?

Veel mensen zijn op allerlei gebieden van het leven (wonen, werk, studie, sociale contacten, relatie, eten, slapen, vrije tijd, financiën) vastgelopen. Het vastlopen is vaak een direct gevolg van de (persoonlijkheids)problematiek waarvoor ze in behandeling komen. Deze MOG groep is de plek om nieuw gedrag te bespreken en te oefenen en om diverse levensgebieden vorm te geven of in te richten naar eigen tevredenheid. Voorbeelden: moeite met dagstructuur, vermijden van contacten, te klein netwerk hebben, uitstellen van contact met instanties, belangst, onvrede op het werk niet durven bespreken, huis niet op orde krijgen, steeds uitstellen om uitkering aan te vragen, etc.
Als cliënten deze zaken niet op orde hebben of krijgen, dan is het heel moeilijk om inzichten uit gesprekken toe te passen. Allerlei gevoelens die in de therapie belangrijk zijn, komen hier ook/vergroot aan het licht, omdat men aan de slag moet. Denk aan weerstand, schaamte, angst.

Voor wie is de groep bedoeld?

Cliënten met persoonlijkheidsproblematiek (vnl. uit cluster C), die kampen met vermijding en/of uitstelgedrag.

Hoe ziet de behandeling er uit?

Cliënten gaan concreet aan de slag met doelen die zij hebben op de verschillende levensgebieden. Elke sessie spreekt de cliënt een actiepunt af voor de komende week om op die manier in kleine stappen de doelen te behalen. De actiepunten worden in de groep besproken, zowel vooraf als naderhand.
Om de doelen te bepalen vullen de cliënten scorelijsten in met betrekking tot de levensgebieden.
Cliënten hebben zelf een grote rol in de sessie, zo is altijd een van de groepsleden de voorzitter van de sessie.
Het is een open groep, dat wil zeggen dat de groepsleden op verschillende momenten in de groep starten.
De behandeling duurt minimaal 9 sessies. Indien nodig kan een verlenging van 9 sessies aangevraagd worden na evaluatie in de groep.

Individueel of in een groep?

MOG kan individueel aangeboden worden, maar binnen Vitaal GGZ bieden wij dit ook in een groepsvorm aan. De meerwaarde van MOG in een groep is dat er gezamenlijk geoefend kan worden maar ook dat je van elkaars ervaringen kunt leren. Bovendien is het vaak heel helpend om te kunnen ervaren dat je niet de enige bent die zo’n last heeft van vermijding/ uitstelgedrag/ angst om zaken op te pakken. In overleg met je behandelaar kan er overigens ook voor gekozen worden om de groepsbehandeling naast een individueel traject te laten lopen.

Praktische zaken m.b.t. MOG

Aantal bijeenkomsten: 9 bijeenkomsten van 90 minuten
Grootte van de groep: Minimaal 6 en maximaal 8
Aantal therapeuten: 2
Locatie: Nijkerk, Oranjelaan 83-85
Tijdsbesteding: 90 minuten per bijeenkomst + de tijd om uw actiepunt(en) uit te voeren
Aanmelding: Receptie
Planning in de tijd: Doorlopende groep. Woensdag 10.15-11.45 uur.

Wachttijden per locatie

Afhankelijk van uw klachten is de minimale wachttijd tussen aanmelding en intake zoals hieronder.
De wachttijd tussen intake en behandeling is +/- 4 weken. Er is geen verschil tussen diagnosegroepen.

Nijkerk

0
GBGGZ
0
SGGZ

Lunteren

0
GBGGZ
0
SGGZ

Zeewolde

0
GBGGZ
0
SGGZ

Wachttijden bijgewerkt per 7 februari 2024.

Bel mij s.v.p.

Nieuwe aanmelding? Klik hier.

De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.