Psychomotorische therapie is een lichaams- en ervaringsgerichte vorm van therapie. Door de inzet van sport en spel of lichaamsgeoriënteerde oefeningen wordt er veelal non-verbaal gewerkt en ligt de nadruk op het ervaren. Er wordt hierbij gefocust op de lichaamsbeleving en/of het bewegingsgedrag.

Vaak vindt er in ons hoofd veel plaats. Naast je hoofd is je lijf een mooi instrument die je de hele dag verteld waar je behoefte aan hebt en waar je grenzen liggen. Door psychische klachten kan de verbinding met het lijf verstoord zijn, dit kan ervoor zorgen dat het luisteren naar je lichaam lastig is.

Het kan moeilijk zijn om uit te drukken wat er precies merkbaar is, wat je precies denkt en voelt. In de therapie zal aandacht besteed worden aan de herkenning en verwoording van opkomende lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen die tijdens de oefeningen naar voren komen. Dit kan in de vorm van een bewegingsoefening, maar ook ontspanningsoefeningen, net waar uw wens en hulpvraag ligt. Naast dat dit nieuwe inzichten kan geven, wordt er ook geoefend om tot nieuwe ervaringen en ander gedrag te komen.

Psychomotorische therapie heeft als doel om de verbinding met je lijf weer terug te vinden, zodat er meer vertrouwen ontstaat en het luisteren ernaar makkelijker wordt.

Deze tekst is afkomstig van de website https://www.vaktherapie.nl/psychomotorische-therapie