In het officiële profiel van de verpleegkundige staat als hoofdfunctie: ondersteunen van het zelfmanagement van zorgvragers, hun naasten en hun sociale netwerk, met als doel het behouden of verbeteren van het functioneren in relatie tot kwaliteit van leven, gezondheid en ziekte. Gericht op de zes dimensies van gezondheid: lichamelijke functies, mentale functies en beleving, de spirituele/existentiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren.

Versterken veerkracht en zelfredzaamheid

Gezondheid is op te vatten als een dynamisch concept, waarin welbevinden, veerkracht en zelfredzaamheid van mensen centraal staan. De verpleegkundige vervult een rol in het versterken van de veerkracht en zelfredzaamheid door het ondersteunen van mensen in situaties waarin zij dat niet op eigen kracht kunnen. Dit wordt gedaan door middel van een passend zorgaanbod.

Klachtgerichte behandelingen of ondersteunende gesprekken

Bij Vitaal GGZ betekent dat, dat de verpleegkundige veelal klachtgerichte behandelingen geeft of ondersteunende gesprekken aanbiedt. Hierbij valt te denken aan VERS-training of het maken van een hanteringsplan voor het voorkomen van ongezond gedrag/ongezonde coping (emotieregulatie), versterken van zelfbeeld (in groep of individueel), helpen bij het (weer) vormgeven en structureren van de verschillende levensgebieden zoals huisvesting, vrije tijd, zelfzorg, sociaal netwerk (in groep of individueel), behandeling eet gestoord gedrag, oefenen met sociale vaardigheden enz.

Wachttijden per locatie

Afhankelijk van uw klachten is de minimale wachttijd tussen aanmelding en intake zoals hieronder.
De wachttijd tussen intake en behandeling is +/- 4 weken. Er is geen verschil tussen diagnosegroepen.

Nijkerk

0
GBGGZ
0
SGGZ

Lunteren

0
GBGGZ
0
SGGZ

Zeewolde

0
GBGGZ
0
SGGZ

Wachttijden bijgewerkt per 8 juli 2024.

Bel mij s.v.p.

Nieuwe aanmelding? Klik hier.

De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.