Iedereen kijkt op een bepaalde manier naar zichzelf, de ander en de wereld om zich heen. Dit leidt soms tot nare, langdurige patronen van voelen, denken en handelen. Dit zijn een soort gevoelige snaren, die we hier schema's noemen. Wanneer een of meer schema's getriggerd worden kun je in een bepaalde gemoedstoestand komen die je erg in de weg kan zitten. Dit noemen we hier modi.
Veel schema's en modi ontstaan van uit de vroege jeugd in contact met andere mensen.
Schematherapie kan een goede behandeling zijn wanneer het je al een lange tijd niet lukt om met gevoelige snaren en nare gemoedstoestanden om te gaan, vaak heb je daardoor problemen met relaties, werk, studie of heb last van steeds terugkerende psychische klachten.

De groepsbehandeling bij Vitaal GGZ is opgedeeld in drie modules, zodat deze flexibel ingezet worden. Dat ziet er in grote lijnen als volgt uit:

Pre module:

E health + 1 beeldbel sessie, dit is dus individueel

Doorwerken en bespreken van module schematherapie in Therapieland.
Doel: psycho-educatie, verkrijgen van eerste inzicht in eigen schema’s en modi.

Module 1:

Groep Modus Bewustwording

Doel: Leren beseffen in welke modi men kan zijn in bepaalde trigger-situaties.

Module 2:

Groep Modus Regulatie

Doel: Identificeren en doorwerken van blokkades voor verandering. Het maken van een modusregulatie plan waarin strategieën staan die ingezet kunnen worden (cognitief, gedragsmatig een ervaringsgericht).

Module 3:

Groep Ervaringsgericht modus werk

Doel: Te weeg brengen van verandering op een dieper c.q. meer emotioneel niveau waardoor cliënten minder geconfronteerd worden met "wel weten, maar niet voelen". Veel experiëntiele interventies worden dan ingezet.

Praktische zaken m.b.t. schemagroep-modules

Module 1:

Aantal bijeenkomsten: 6 bijeenkomsten
Grootte van de groep: minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers
Aantal therapeuten: 2
Locatie: Lunteren, Barneveldseweg 11a
Tijdsbesteding: 75 minuten per bijeenkomst + thuis oefenen
Aanmelding: receptie (voor behandelaren: mailen naar de trainers)
Planning in de tijd: dinsdagen, 8, 15, 22, 29 juni, 6, 13 juli,
15.00 uur - 16:15 uur

Module 2:

Aantal bijeenkomsten: 8
Grootte van de groep: minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers
Aantal therapeuten: 2
Locatie: Lunteren, Barneveldseweg 11a
Tijdsbesteding: 90 minuten per bijeenkomst + thuis oefenen
Aanmelding: receptie (voor behandelaren: mailen naar de trainers)
Planning in de tijd: dinsdagen, 7, 14, 21, 28 sept, 5, 12, 26 okt, 2 nov,
15.00 uur - 16.30 uur

Module 3:

Aantal bijeenkomsten:  -
Grootte van de groep:  -
Aantal therapeuten:  -
Locatie: Lunteren, Barneveldseweg 11a
Tijdsbesteding:  -
Aanmelding: receptie (voor behandelaren: mailen naar de trainers)
Planning in de tijd: Data en tijd volgt nog.