Onderstaande informatie dient bij het eerste gesprek ondertekent te worden.

De bereikbaarheid

Wij zijn telefonisch bereikbaar onder nummer: 033 -2544700.
Op werkdagen zijn wij tussen 9.00 - 14.00 uur telefonisch bereikbaar. Buiten deze tijden zijn er verschillende mogelijkheden om een bericht achter te laten. Zo kun je het antwoordapparaat inspreken met je naam, telefoonnummer en je vraag en dan bellen wij je zo spoedig mogelijk terug. Ook kan je een "Bel mij s.v.p." verzoek sturen via het formulier onderaan het scherm. Meer uitgebreide vragen zijn te stellen via het formulier dat te bereiken is via de knop contact.
Daarnaast kan je ons ook mailen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het afzeggen van sessies

Het kosteloos afzeggen van sessies kan tot 72 uur (in werkdagen) van tevoren. Afzeggen kan telefonisch (eventueel antwoordapparaat inspreken), via een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via ons contactformulier op onze website. Belangrijk is duidelijk naam, de sessiedatum, sessietijd en behandelaar te vermelden.
De datum en tijd van ontvangst van de afzegging is bepalend voor het al of niet in rekening brengen van de sessie. Wanneer je te laat bent met afzeggen dan wordt de sessie in rekening gebracht en wordt een rekening verstuurd naar het bij ons bekende e-mailadres.
De kosten zijn € 110,-.

Een nieuwe afspraak maken

Meestal maakt de behandelaar aan het einde van de sessie een nieuwe afspraak. Als je een afspraak wilt verzetten of een nieuwe afspraak wilt maken dan dien je dit telefonisch te doen, zodat we direct in de agenda van de behandelaar in kunnen plannen. Een afspraak maken kan dus niet via het antwoordapparaat of via de mail. Wel kan je een "Bel mij s.v.p." verzoek sturen zodat er telefonisch contact opgenomen kan worden.

Toestemming verklaring informatieverstrekking Huisarts

Cliënt geeft door ondertekening van dit document toestemming om de verwijzer bij aanvang, tijdens en bij afsluiting van het traject, te informeren over het behandelplan, de behandeling en het verloop daarvan en de diagnostische rapportage.

De sessies

De lengte van de sessie kan variëren. De behandelaar spreekt telkens met je af hoe lang de volgende sessie is.
De frequentie van de sessies vindt in overleg met je plaats.

De kosten

  • In 2021 zit de verzekerde zorg van de Generalistische GGZ en Specialistische GGZ in de basisverzekering. Let op: voor de GGZ geldt altijd het algemene eigen risico. Bepaalde hulpvragen vallen echter niet onder de basisverzekering (bv. relatietherapie, levensfase-problematiek en dergelijke). Dit kan wel onder de aanvullende verzekering vallen. Vraag je verzekeraar er naar.
  • Wij hebben met bijna alle verzekeraars een contract. Wanneer wij een contract hebben met een verzekeraar, declareren wij direct bij de verzekeraar. De declaratie vindt plaats nadat de behandeling is afgesloten. (zie onder Kosten & vergoedingen voor meer gedetailleerde informatie.
  • Behandeling van hulpvragen die niet onder de basisverzekering vallen, dien je echter zelf te betalen. Je ontvangt een rekening via het bij ons bekende e-mailadres. Het tarief is € 110,27,- per sessie. Wanneer je aanvullend verzekerd bent, kan je de sessies zelf bij je verzekeraar declareren.
  • In de wachtruimte van de praktijk kun je de behandelingsvoorwaarden nalezen.
  • In de wachtruimte van de praktijk kun je de betalingsvoorwaarden nalezen.

Procedure bij wanbetaling

Helaas komt het voor dat cliënten eventuele rekeningen niet binnen de gestelde termijn voldoen. Wij dragen de vordering dan over aan ons incassobureau Medicas. Alsdan is het volgende van toepassing:

  • Er zal een contractuele zakelijke rente geheven worden over de verschuldigde hoofdsom van tenminste 1,5% per maand, gerekend van af de dag dat de je door Medicas B.V. in gebreke is gesteld;
  • Er worden buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht volgens "het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten", zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW met een minimum van € 40,- welke door je betaald dient te worden;
  • Indien je buitengerechtelijk de vordering niet voldoet, dien je alle te maken en gemaakte gerechtelijke kosten te betalen;
  • Je dient alle wijzigingen direct aan ons te melden die verband houden met je naam-, adres- en woonplaatsgegevens. Wanneer deze gegevens niet correct of adequaat zijn ben je de kosten verschuldigd die gemaakt zullen worden ter verkrijging van de juiste gegevens.

De beroepsvereniging

Wij zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en lid van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Het instituut kent een beroepscode die voor al haar leden geldt. Indien je meent dat de psycholoog de beroepscode geschonden heeft of ben je het niet eens met de behandelaar, dan is de meest logische stap om het te bespreken met de behandelaar. Kom je er met de behandelaar niet uit, neem dan contact op met de klachtenfunctionaris, mevrouw Natalie Peeters, of de praktijkhouder van Vitaal GGZ. Dat kan het beste schriftelijk of via de mail. Als je er met hen niet uitkomt dan kan je je wenden tot het onafhankelijke Klachtenloket Zorg via 070-3105392, . Natuurlijk is het ook mogelijk om het niet te bespreken met de behandelaar en direct contact op te nemen met de klachtenfunctionaris, de praktijkhouder of het Klachtenloket zorg.
Een en ander is vastgelegd in ons klachtenreglement.

Huisregels

Er wordt in het pand niet gerookt.
Mobiele telefoons moeten "uit" staan.