Wij zijn een multidisciplinair, enthousiast, professioneel team. Wij werken allemaal vanuit de gedachte dat mensen streven naar een zinvol en gelukkig leven en dat dit te bereiken is. Zo gaan wij ook met elkaar om; met plezier, kritisch en elkaar positief stimulerend. Wij zijn overtuigd dat humor en plezier hebben uitstekend te combineren zijn met professionaliteit en leren.

Visie

Iedereen heeft het vermogen om een zinvol en gelukkig leven te leiden. Dát is onze visie.

Een essentiële voorwaarde hiervoor is een goede aansluiting tussen persoon en omgeving. Hierbij zijn drie domeinen belangrijk, de persoon zelf, de privé-situatie en de (werk)omgeving. Deze aansluiting is dynamisch en verandert continu. Juist dáárom is ontwikkeling en (bij)sturing mogelijk.

Dat is en maakt vitaal.

Missie

Mensen grip geven op hun vitaliteit.

Doelen

  • Op professionele wijze leveren van diensten die bijdragen aan de vitaliteit van mensen.
  • Mensen leren in hun kracht te komen en blijven en daardoor weer zelf in staat zijn een zinvol en gelukkig leven te leiden.
  • Een betrouwbare en betrokken hulpverlener zijn op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg.
  • Middels onderzoek en publicaties een bijdrage leveren aan de verschillende kennisgebieden van onze dienstverlening.

Hoe waarderen cliënten ons?

Elk traject wordt afgesloten met een extern tevredenheidsonderzoek, de vragenlijst CQi ambulante GGZ en VZ - versie 5.1. Dit is een veel gebruikte vragenlijst in de GGZ. Deze vragenlijst Bevat vragen over bv. het contact met de behandelaar, of je serieus wordt genomen, of je invloed had op de behandeling en welk (eind)cijfer je de algehele behandeling zou geven. Uit de algehele rapportage blijkt dat cliënten ons waarderen (het tevredenheidscijfer) met een 8,6 (bijgewerkt t/m januari 2024).

In de grafiek is duidelijk te zien dat clienten erg tevreden zijn over de behandeling. Alle schaalscores komen ruim boven de 4 uit op een schaal van 0 - 5. Clienten geven aan dat zij uiterst tevreden zijn over de bejegening. Ze waarderen dit met een 4,8! Hoe de behandeling wordt vormgegeven, beslissen we samen met de cliënt. Dit zien we terug in de 4,7 die clienten ons geven voor het onderdeel Samen beslissen. Vooraf worden zij uitgebreid geïnformeerd over de mogelijke behandelingen en samen met de cliënt wordt gekeken wat het beste bij hem of haar past. Voor informatie over de behandeling geven clienten ons een 4,5. De uitvoering van de behandeling zelf wordt ook mooi gewaardeerd, met een 4,5. De bereikbaarheid wordt gewaardeerd met een 4,7. Allemaal cijfers waar wij als instelling zeer tevreden over zijn.

Als rapportcijfer over het geheel gezien krijgen we een 8,6. Daar zijn we heel blij mee. Immers, ondanks alle hectiek in de zorg, alle beperkingen en verplichtingen die het werken voor ons soms lastig maken, zijn we toch in staat het goed te doen voor de cliënten die bij ons in behandeling zijn (geweest).

Samenwerkingsverbanden

Vitaal GGZ is gevestigd in gezondheidscentra. Dat is een bewuste keuze want op deze wijze is het contact en de samenwerking met de huisartsen en de POH-GGZ heel eenvoudig. We spreken elkaar in de wandelgangen, tijdens koffiedrinken, de lunch en de meer officiële werkbesprekingen. Deze korte lijnen komen ten goede aan de zorg, ook omdat de werkmethoden op elkaar zijn afgestemd en vaak samen ontwikkeld zijn.

Verder werkt Vitaal GGZ samen met verschillende psychologenpraktijken en instellingen in de regio. Er is elke 6 weken officieel overleg en tussentijds informeel. Dit betekent dat wanneer je bij ons niet goed op je plek bent, we gemakkelijk met de andere partijen kunnen overleggen of warme overdracht mogelijk is. Ook hebben we met regelmaat contact met de gebiedsteams die vanuit de gemeente werkzaam zijn.

Bereikbaarheid

Wij zijn telefonisch bereikbaar onder nummer: 033 -2544700. Op werkdagen zijn wij tussen 9.00 - 10.00 uur en van 15.30 - 16.30 uur telefonisch bereikbaar. Buiten deze tijden zijn er verschillende mogelijkheden om een bericht achter te laten. Zo kun je het antwoordapparaat inspreken met je naam, telefoonnummer en je vraag en dan bellen wij je zo spoedig mogelijk terug. Ook kan je een "Bel mij s.v.p." verzoek sturen via het formulier onderaan het scherm. Meer uitgebreide vragen zijn te stellen via het formulier dat is te bereiken via de knop Contact.
Daarnaast kan je ons ook mailen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Uit ervaring weten we dat dit in 99,9% van de situaties afdoende is. Wanneer je echter denkt dat er direct hulp nodig is, dat het spoed is, bel dan de huisarts, de huisartsenpost of 112.

Het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid van de praktijk heeft onze aandacht. We verwachten hierin op korte termijn verbetering.

Keurmerk

Keurmerk BGGZOok voor 2023 zijn wij weer drager van het Keurmerk Basis GGZ. Dit keurmerk is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. Zorgaanbieders van Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) laten met het Keurmerk zien dat zij behoren tot de voorlopers als het gaat om het concretiseren van cliëntgerichtheid in de behandeling, de implementatie van innovaties en transparantie over de werkwijze en ervaringen van cliënten. Bovendien wordt van keurmerkdragers een bovengemiddelde zelfkritische houding verwacht waarbij, middels het monitoren en evalueren van de organisatie, het zorgproces en de voortgang van behandelingen, continu aan verbetering wordt gewerkt. Een keurmerkdrager zet een stap extra dan wat wettelijk noodzakelijk is en legt de lat hoger dan wat in een kwaliteitsstatuut beschreven staat. Een keurmerkdrager kijkt breder dan de eigen praktijk of instelling en zet zich actief in voor de verdere ontwikkeling van de gehele GBGGZ.

Kwaliteitsstatuut, Professioneel Statuut en Privacy

hkz-zorg-welzijn.pngOnze werkwijze en verantwoordelijkheden hebben wij vastgelegd in het Kwaliteitsstatuut en Professioneel Statuut. De zorg aan cliënten wordt geboden door medewerkers met een verschillende disciplinaire achtergrond. In deze statuten worden de kaders aangegeven waarbinnen de zorg wordt verleend.
Vitaal GGZ maakt gebruik van een kwaliteitsmanagement systeem. TÜV heeft dit systeem in 2023 goed gekeurd en voldoet aan de HKZ norm Zorg & Welzijn.

Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met mevrouw N. Peeters via 033 2544700 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wachttijden per locatie

Afhankelijk van uw klachten is de minimale wachttijd tussen aanmelding en intake zoals hieronder.
De wachttijd tussen intake en behandeling is +/- 4 weken. Er is geen verschil tussen diagnosegroepen.

Nijkerk

0
GBGGZ
0
SGGZ

Lunteren

0
GBGGZ
0
SGGZ

Zeewolde

0
GBGGZ
0
SGGZ

Wachttijden bijgewerkt per 7 mei 2024.

Bel mij s.v.p.

Nieuwe aanmelding? Klik hier.

De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.