Wij zijn een klein enthousiast professioneel team. Wij werken allemaal vanuit de gedachte dat mensen streven naar een zinvol en gelukkig leven en dat dit te bereiken is. Zo gaan wij ook met elkaar om; met plezier, kritisch en elkaar positief stimulerend. Wij zijn overtuigd dat humor en plezier hebben uitstekend te combineren zijn met professionaliteit en leren.

Visie

Iedereen heeft het vermogen om een zinvol en gelukkig leven te leiden. Dát is onze visie.

Een essentiële voorwaarde hiervoor is een goede aansluiting tussen persoon en omgeving. Hierbij zijn drie domeinen belangrijk, de persoon zelf, de privé-situatie en de (werk)omgeving. Deze aansluiting is dynamisch en verandert continu. Juist dáárom is ontwikkeling en (bij)sturing mogelijk.

Dat is en maakt vitaal.

Missie

Mensen grip geven op hun vitaliteit.

Doelen

  • Op professionele wijze leveren van diensten die bijdragen aan de vitaliteit van mensen.
  • Mensen leren in hun kracht te komen en blijven en daardoor weer zelf in staat zijn een zinvol en gelukkig leven te leiden.
  • Een betrouwbare en betrokken hulpverlener zijn op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg.
  • Middels onderzoek en publicaties een bijdrage leveren aan de verschillende kennisgebieden van onze dienstverlening.

Hoe waarderen cliënten ons?

Elk traject wordt afgesloten met een extern tevredenheidsonderzoek, de vragenlijst CQi-GGZ-VZ. Dit is een veel gebruikte vragenlijst in de GGZ. Deze vragenlijst heeft vragen over bv. het contact met de behandelaar, of je serieus wordt genomen, of je invloed had op de behandeling en welk (eind)cijfer je de algehele behandeling zou geven. Uit de overall rapportage blijkt dat cliënten ons waarderen (het tevredenheidscijfer) met een 8,50 (bijgewerkt t/m december 2020).

In de grafiek is duidelijk te zien dat de bejegening, het contact, de behandeling en de bespreking van de metingen ruim boven 4 uitkomen op de schaal van 0 - 5. Het samen beslissen scoort net onder de 4. Elke stap in de behandeling wordt samen gedaan. Veel cliënten vertellen echter niet te weten wat een goede behandeling of aanpak is en laten dat graag bij de behandelaar. Ook het betrekken van de naasten scoort net onder de 4. Naasten kunnen altijd worden betrokken in de behandeling. Gelijktijdig geven veel cliënten aan hierin geen toegevoegde waarde te zien. Wel wordt altijd gestimuleerd de behandeling en voortgang met de intimi te bespreken. De bijwerkingen van medicijnen vinden de meeste cliënten vervelend. Dit is natuurlijk heel begrijpelijk.
Als rapportcijfer over het geheel gezien krijgen we een 8,50 Daar zijn we heel blij mee. Immers, ondanks alle hectiek in de zorg, alle beperkingen en verplichtingen die het werken voor ons soms lastig maakt, zijn we toch in staat het goed te doen voor de cliënten die bij ons in behandeling zijn (geweest).

Samenwerkingsverbanden

Vitaal GGZ is gevestigd in gezondheidscentra. Dat is een bewuste keuze want op deze wijze is het contact en samenwerking met de huisartsen en de POH-GGZ heel eenvoudig. We spreken elkaar in de wandelgangen, tijdens koffiedrinken, de lunch en de meer officiële werkbesprekingen. Deze korte lijnen komt ten goede aan de zorg, ook omdat de werkmethoden op elkaar zijn afgestemd en vaak samen ontwikkeld.
Verder werkt Vitaal GGZ samen met verschillende psychologenpraktijken en instellingen in de regio. Er is elke 6 weken officieel overleg en tussentijds informeel. Het betekent dat wanneer je bij ons niet goed op je plek bent, we gemakkelijk met de andere partijen kunnen overleggen of warme ovedracht mogelijk is. Ook hebben we met regelmaat contact met de gebiedsteams die vanuit de gemeente werkzaam zijn.

Bereikbaarheid

Wij zijn telefonisch bereikbaar onder nummer: 033 -2544700. Op werkdagen zijn wij tussen 9.00 - 14.00 uur telefonisch bereikbaar. Buiten deze tijden zijn er verschillende mogelijkheden om een bericht achter te laten. Zo kun je het antwoordapparaat inspreken met je naam, telefoonnummer en je vraag en dan bellen wij je zo spoedig mogelijk terug. Ook kan je een "Bel mij s.v.p." verzoek sturen via het formulier onderaan het scherm. Meer uitgebreide vragen zijn te stellen via het formulier dat is te bereiken via de knop Contact.
Daarnaast kan je ons ook mailen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Uit ervaring weten we dat dit in 99,9% van de situaties afdoende is. Wanneer je echter denkt dat er direct hulp nodig is, dat het spoed is, bel dan de huisarts, de huisartsenpost of 112.

Keurmerk

Keurmerk BGGZOok voor 2021 zijn wij weer drager van het Keurmerk Basis GGZ. Dit keurmerk is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. Zorgaanbieders van Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) laten met het Keurmerk zien dat zij behoren tot de voorlopers als het gaat om het concretiseren van cliëntgerichtheid in de behandeling, de implementatie van innovaties en transparantie over de werkwijze en ervaringen van cliënten. Bovendien wordt van keurmerkdragers een bovengemiddelde zelfkritische houding verwacht waarbij, middels het monitoren en evalueren van de organisatie, het zorgproces en de voortgang van behandelingen, continu aan verbetering wordt gewerkt. Een keurmerkdrager zet een stap extra dan wat wettelijk noodzakelijk is, legt de lat hoger dan wat in een kwaliteitsstatuut beschreven staat. Een keurmerkdrager kijkt breder dan de eigen praktijk of instelling en zet zich actief in voor de verdere ontwikkeling van de gehele GBGGZ.

Kwaliteitsstatuut, Professioneel Statuut en Privacy

Onze werkwijze en verantwoordelijkheden hebben wij vastgelegd in het Kwaliteitsstatuut en Professioneel Statuut. De zorg aan cliënten wordt geboden door medewerkers met een verschillende disciplinaire achtergrond. In deze statuten worden de kaders aangegeven waarbinnen de zorg wordt verleend.

Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met mevrouw N. Peeters via 033 2544700 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.