Vacature Lid Raad van Toezicht

Vitaal GGZ

GGZ-instelling Vitaal GGZ biedt geestelijke gezondheidszorg aan volwassenen vanaf 18 jaar. Vitaal GGZ heeft 3 fysieke locaties in Nijkerk, Lunteren, Zeewolde en behandeld landelijk via e-health en beeldbellen. Dit doet Vitaal GGZ met een team van +/- 30 zorg professionals.

Missie & Visie en Speerpunten Vitaal GGZ (Najaar 2022)

Missie

Het team van Vitaal GGZ is multidisciplinair, enthousiast en professioneel. We werken allemaal vanuit de gedachte dat mensen streven naar een zinvol en gelukkig leven en dat dit te bereiken is. Iedereen heeft het vermogen om een zinvol en gelukkig leven te leiden. Dát is onze missie. Een essentiële voorwaarde hiervoor is een goede aansluiting tussen persoon en omgeving. Hierbij zijn drie domeinen belangrijk, de persoon zelf, de privé-situatie en de (werk)omgeving. Deze aansluiting is dynamisch en verandert continu. Juist dáárom is ontwikkeling en (bij)sturing mogelijk. Dat is en maakt vitaal.

Wij begeleiden onze cliënten op maat naar een positief en zelfstandig bestaan in de maatschappij. Hierbij gaan wij uit van de krachten van eenieder als uniek individu, met oog voor zijn of haar (persoonlijke ontwikkeling, eigen aard en opvattingen), en met respect voor de medemens. Wij bouwen verder aan een veilige en stevige basis om te kunnen werken aan een zelfstandige en succesvolle toekomst. Wij willen een kleinschalige maatschappelijk gedreven onderneming zijn die voor zo groot mogelijke betekenis is voor de mensen die wij begeleiden.

Wij bieden veiligheid, structuur en stabiliteit, zijn betrokken en professioneel. We stimuleren en motiveren de cliënten om hun doelen te bereiken. Wij werken eclectisch. Dat wil zeggen dat wij ernaar streven om verschillende werkwijzen, stijlen, denkvormen of motieven te versmelten altijd in het belang van de cliënt. We bieden maatwerk en doen wat nodig is voor de cliënt. Dit alles gebeurt als dat nodig is in nauw overleg met andere professionals.

Visie

Wij richten ons op zorg waarin de menselijke maat en laagdrempeligheid voorop staan. De begeleiding is gericht op zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Wanneer zorg nodig is die niet aan een cliënt gegeven kan worden, zal zullen wij ons inzetten om de cliënt te begeleiden naar passende zorg. Onze cliënten kunnen rekenen op een individuele aanpak. We maken hierbij gebruik van diverse behandelmethodieken en gaan daarbij zo veel mogelijk uit van de zorgstandaarden. We hebben ons zelf als doel gesteld een betrouwbare en betrokken hulpverlener te zijn op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg.

Wij vinden het als organisatie belangrijk om ons team te betrekken bij onze missie en visie en hebben deze daarom gezamenlijk vastgesteld in een praktijkoverleg. Eens in het jaar evalueren we onze doelen en speerpunten, om deze up-to-date te houden en gezamenlijk nieuwe doelen te stellen ter verbetering van onze kwaliteit van zorg.

Speerpunten

De komende jaren willen wij minimaal het volgende van hoogwaardige kwaliteit bieden:

 • Kwalitatief goede zorg binnen de mono- en multidisciplinaire GGZ, waarbij kosten en baten in balans zijn.
 • Een behandeling die past binnen de zorgstandaarden, maar tegelijkertijd recht doet aan de client als individu.
 • Uitgangspunt is een positieve insteek van de behandeling, gericht op de mogelijkheden/kwaliteiten van de client (en niet enkel de klachten).
 • Een veilige behandelrelatie tussen cliënten en hun behandelaren.
 • We vormen een gemêleerd team van verschillende behandelaren met ieder zijn eigen competenties, expertise en vaardigheden, zodat we van elkaar kunnen leren en cliënten de best passende zorg kunnen bieden.
 • Een prettige, veilige werkplek voor onze collega's waarbij een ieder kan met plezier. Elkaar kritisch en positief stimulerend. Wij zijn ervan overtuigd dat humor en plezier hebben uitstekend te combineren zijn met professionaliteit en leren.

Positie raad van toezicht binnen Vitaal GGZ

De raad van toezicht van Vitaal GGZ:

 • Fungeert als interne toezichthouder in de zin van de Wtza en de Governancecode zorg.
 • Houdt toezicht op de directie alsmede op de algemene gang van zaken binnen Vitaal GGZ.
 • Staat Vitaal GGZ met raad ter zijde.

Benoeming

De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de algemene vergadering voor een periode van twee jaren.

Samenstelling raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit drie leden waarvan er op dit moment een vacant is. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse of algemene leiding van Vitaal GGZ en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De leden van de raad van toezicht zijn geen vertegenwoordiger van enige interne of externe partij en handelen zonder last of ruggespraak en kijken met een brede blik, zich bewust van de maatschappelijke positie van Vitaal GGZ als zorgorganisatie. Om de taak goed te kunnen uitoefenen is onderscheidt gemaakt in de volgende portefeuilles:

 • Lid met juridische portefeuille, ingevuld door Peter Collignon, tevens voorzitter van de raad van toezicht.
 • Zorginhoudelijke portefeuille, ingevuld door Klinisch Psycholoog Femke Jonker.
 • Lid met communicatie zorgverzekeraars en HRM portefeuille, vacant.

Algemene deskundigheden en vaardigen leden raad van toezicht

Voor alle leden van de raad van toezicht gelden de volgende eisen ten aanzien van deskundigheid en vaardigheden.

 • Je hebt affiniteit met de doelstellingen van Vitaal GGZ, draagt de organisatie, haar cliënten en medewerkers een warm hart toe en bent tegelijkertijd in staat om kritisch toezicht te houden;
 • Je hebt onafhankelijkheid hoog in het vaandel staan en bent integer. Op het moment dat er sprake is van mogelijke belangenverstrengeling zal je dit signaleren en ervoor zorgdragen dat er op een juiste manier mee om wordt;
 • Je bent besluitvaardig, proactief en neemt verantwoordelijkheid. Je handelt als de situatie daarom vraagt en zegt waar het op staat;
 • Je bent communicatief vaardig, open en verbindend.
  Je hebt oog voor verschillende belangen en stakeholders.
 • Bij voorkeur heb ervaring met de GGZ of ben je in staat het perspectief van de cliënt mee te nemen in je toezichthoudende rol;
 • Je hebt gevoel voor maatschappelijke context alsmede kennis van en/of een visie op integer ondernemerschap in de zorg;
 • Je hebt bij voorkeur bestuurlijke ervaring, zodat je het speelveld van het bestuur goed overziet en bent in ieder geval in staat om op strategisch niveau te denken en te doen;
 • Je hebt brede inhoudelijke kennis van en ervaring in de zorg die de raad van toezicht in staat stelt complexe vraagstukken te beantwoorden;
 • Je beschikt over een voor Vitaal GGZ relevant netwerk.

Specifieke deskundigheden en vaardigheden lid communicatie zorgverzekeraars portefeuille

 • Je beschikt over een achtergrond bij een van de grote zorgverzekeraars.
 • Jouw deskundigheid stelt de raad van toezicht in staat communicatie met de zorgverzekeraars te optimaliseren.
 • Je bent door je achtergrond als geen ander op de hoogte van het ZPM en de geldende regels omtrent de zorgadministratie.
 • Je kan beleidsstukken en regels interpreteren, doorgronden, de risico’s en lange termijneffecten van het gevoerde beleid ten aanzien van de samenwerking met de zorgverzekeraars doorzien.

Diversiteit

De raad van toezicht kent een diverse samenstelling op vlak van leeftijd, geslacht en culturele achtergrond.

Beschikbaarheid en tijdsbesteding

De raad van toezicht vergadert zes maal per jaar en bij individuele commissie. De gemiddelde tijdsbesteding wordt geschat op 3 uur per maand. Incidenteel en portefeuilleafhankelijk zal er extra beschikbaarheid verlangd worden.

Honorarium

De algemene vergadering bepaalt het honorarium van de leden van de raad van toezicht.

Vaststelling functieprofiel

Dit functieprofiel is vastgesteld door de raad van toezicht na verkregen advies van het bestuur.

Bij interesse kunt u een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wachttijden per locatie

Afhankelijk van uw klachten is de minimale wachttijd tussen aanmelding en intake zoals hieronder.
De wachttijd na intake tot behandeling is circa 1 tot 2 weken. Er is geen verschil tussen diagnosegroepen.

Nijkerk

0
GBGGZ
0
SGGZ

Lunteren

0
GBGGZ
0
SGGZ

Zeewolde

0
GBGGZ
0
SGGZ

Wachtijden bijgewerkt per 20-10-2022.

Vitaal GGZ

GGZ-instelling Vitaal GGZ biedt geestelijke gezondheidszorg aan volwassenen vanaf 18 jaar.

Telefoon

Bereikbaar van ma. t/m vr. van:
9.00 - 10.00 en 15.30 - 16.30 uur.
(033) 254 47 00

E-mail

info@vitaalggz.nl

Bel mij s.v.p.

Nieuwe aanmelding? Klik hier.

De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.